Nyheter

Lönetaket – hur fungerar det?

Mark Sanchez, Jets rätt hårt kritiserade quarterback, var en av de senaste att skriva på ett nytt stort kontrakt.

I dessa tider av lagbygge kan det vara på sin plats att förklara hur lönetaket fungerar, en lika komplicerad som viktig viktig del av NFL. Valdemar Lindekrantz guidar dig genom kontraktsdjungeln.

Vi börjar närma oss mitten av mars vilket innebär att NFLs transferfönster öppnas upp och spelare utan kontrakt, free agents, vädrar nya möjligheter. Ett säkert tecken på att NFL börjar vakna ur sin dvala är nyheterna om hur lag efter lag börjar göra sig av med spelare eller omstrukturera deras kontrakt för att komma under lönetaket, eller salary cap som det heter på engelska. Innan vi går in på varför man vill komma under taket och några olika sätt man kan göra det på så vore en definition av begreppet på sin plats.

Lönetaket

Vad är då ett lönetak? Man kan säga att det är en sorts försäkring mot att ett fåtal kapitalstarka lag dammsuger ligan på talang vilket leder till ojämna och förutsägbara matcher. Lönetakets främsta syfte är alltså att jämna ut konkurrensen genom att balansera lagens budgetar. Hur mycket taket ligger på varierar från år till år och är kopplat till hur mycket pengar lagen tjänar. När lönetaket infördes 1994 låg det på 34.6 miljoner dollar. I år beräknas den siffran vara uppe i 120,6 miljoner vilket innebär en ökning med drygt 250 %. Ytterligare höjningar väntas 2014 då ett nytt tv-avtal träder i kraft. Att äga ett NFL-lag kan med andra ord vara en mycket lukrativ affär.

Strategier för att komma under taket

Att hålla spelarlönerna under taket har inte så mycket med vilja utan med måsten att göra. Varje nytt kontrakt kräver NFLs godkännande att det ska bli giltigt.

Ett av kraven som måste uppfyllas är att kontraktet får plats inom ramen för lagets lönetak. Om NFL anser att det inte finns tillräckligt med pengar avbryts helt enkelt affären och den får göras om.

Hur gör då lagen för att kunna betala sina spelare så mycket som möjligt samtidigt som de håller sig under lönetaket? En vanlig lösning är att erbjuda spelarna ”baktunga” kontrakt där spelarens lön ökar med tiden. När det väl är dags för att betala ut den sista stora summan som kvarstår har lagen tre alternativ: De kan antingen välja att betala vad de lovat, omstrukturera kontraktet eller så kan de helt enkelt göra sig av med spelaren. Det är nämligen så att spelarna inte är garanterade den lön som står skriven i deras kontrakt. De enda pengar som spelarna är garanterade kommer från bonusar och då framför allt av en så kallad Signing bonus.

Signing bonus

En Signing bonus är ett av de främsta verktygen ett lag har för att kringgå lönetaket. Bonusen betalas ut direkt till spelaren men räknas in annorlunda i lönetaket där den sprids ut över hela kontraktstiden med en maxgräns på 5 år.  Man kan se det som en sorts avbetalningsplan där man skjuter kostnaderna på framtiden. Låt oss säga att en spelare skriver på ett fyra års kontrakt med 1 miljon i bonus (garanterade pengar). Då kommer 250,000 betalas ut per år under en 4 års period.

För att detta ska löna sig måste spelaren hålla sig frisk och producera enligt förväntningarna för skulle laget välja att göra sig av med spelaren efter första säsongen så räknas nämligen det återstående beloppet (750,000) in i lönetaket den andra säsongen trots att spelaren inte längre är en del av laget. Det finns dock ett sätt för lagen att dämpa en så kraftig smäll. Väntar man med att göra sig av med spelaren tills efter 1:a juni får laget finansiell tillgång till de kommande två säsongernas lönetak och kan på så sätt förskjuta den kvarvarande betalningen.

Sammanfattningsvis kan man säga att en signing bonus är ett värdefullt verktyg när det gäller att hålla kvar spelare samtidigt som man sänker lönerna. Dock innebär bonusen ett risktagande då den till skillnad från baslönerna måste betalas ut. Att skjuta ytterligare på dessa betalningar löser problemen kortsiktigt men riskerar att placera laget i en eskalerande skuldfälla som försvårar dess möjligheter till att utmana i framtiden.


Artikeltips: Franchise tag – vad betyder det?

Nyheter

To Top