Nyheter

Ägare och spelare inte överens om nytt avtal

NFL:s kommissionär och högsta chef Roger Goodell och spelarfackets ledare DeMaurice Smith.


Trots att ägare och spelarfacket sakta har närmat sig varandra har nu förhandlingarna gällande det nya avtalet avbrutits. Spelarfacket säger sig inte längre representera spelarna, flera av dessa har istället stämt klubbägarna i federal domstol. NFL har därför utlyst en lockout.

Samtalen om det nya avtalet har präglats av misstänksamhet. Båda parterna har hävdat att motparten inte har haft något intresse av att komma överens och inte hyst några större förhoppningar om en lösning. Konflikten handlar om hur NFL och spelarna ska dela upp inkomsterna mellan sig, en årlig summa på ungefär 9 miljarder dollar. Ingen lösning har hittats och facket har meddelat att de inte längre företräder spelarna. Det har öppnat möjligheter för spelarna att stämma ägarna i federal domstol, vilket några också har. NFL har motvilligt meddelat att ligan befinner sig i en så kallad ”lockout”.

En ”lockout” är i stort sett samma sak som en strejk, med den enkla skillnaden att det är arbetsgivaren som avbryter verksamheten. Det betyder att ingen av klubbarna får ha kontakt med sina anställda, alltså spelare och tränare. Det får heller inte förekomma några träningar eller spelarbyten eller något av det slaget.

Roger Goodell är kommissionär för NFL, enkelt uttryckt är han den högsta chefen för ligan. Han har sänkt sin tidigare blygsamma lön på tio miljoner dollar årligen till 1$ tills en lösning är nådd. Även övriga anställda inom NFL har fått sina löner sänkta.

Egentligen går det bra ekonomiskt för ligan och många experter anser att båda parterna borde tänka på fansen som faktiskt genererar inkomsterna till NFL istället för att käbbla över vem som ska få flest miljoner. När förhandlingarna inleddes var avståndet mellan parterna stort. Ägarna ville ha en miljard dollar mer än de får nu, när samtalen avbröts i veckan skiljde bara 185 miljoner mellan de båda sidorna.

De olika parternas krav

NFL:s ägare vill få en större del av de årliga inkomsterna och således sänka spelarnas löner. För nuvarande delas intäkterna mer eller mindre lika. NFL och dess ägare menar också att det tuffa ekonomiska klimatet har gjort att klubbarnas ekonomi har försvagats. Utöver det vill också NFL förlänga säsongen från sexton matcher till arton.

Spelarfacket vill inte ge ägarna en större del av intäkterna om inte ägarna och klubbarna visar på papper hur den ekonomiska situationen ser ut. Dessa uppgifter är konfidentiella och det vill ägarna att de ska förbli. Om klubbarna går bra, vilket det mesta tyder på, förstår inte facket varför ägarna skulle få en större del av inkomsterna. Dessutom motsätter sig facket en förlängning av säsongen, de hävdar att att spelarna är tillräckligt slitna som det är. De hänvisar till antalet skador och menar att utvecklingen bör gå mot att säkra spelarnas redan utsatta hälsosituation, inte tvärtom.

Utöver ovan nämnda ståndpunkter finns det andra delar av avtalet som diskuteras. Ersättning till pensionerade spelare och hur spelarnas sjukförsäkring bör vara utformad till exempel. Men framförallt handlar dispyten om något så enkelt som vem som ska få hur mycket.

ESPN har gjort en ambitiös sammanställning av hur avtalskrisen kan påverka de enskilda lagen.

Nyheter

To Top