Analyser

Domarnas väg till Super Bowl

Det är självfallet inte bara spelarna som drömmer om slutspelet. Även ligans domarkår har slutspelet och Super Bowl som det ultimata målet på säsongen. För att nå dit gäller det att prestera väl, och imponera på domarbasen Blandino. 

Fakta om domare
– Flest Super Bowls (5 st) har Bob Beeks, Ron Botchan, Jack Fette, Al Jury, & Tom Kelleher dömt.
– NFL är den enda av de stora ligorna i USA som inte har någon domare i Hall of Fame.
– NFL är även den enda av de stora ligorna där inte alla domare är heltidsanställda.
– Det oerhört informativa inslaget i matcherna där domaren förklarar vad han dömt ut för straff infördes 1975. Först 2004 anammade collegefotbollen detta.

NFL har idag 124 domare som är uppdelade i 17 olika domarteam. 1 Dessa kamperar ihop under hela säsongen och bedöms löpande utav sin arbetsgivare utefter en mängd kriterier. Det mest uppenbara är självfallet huruvida det dömmer rätt eller ej. Förutom detta vägs även andra mjuka värden såsom ledarskap, kommunikation och samspel in i slutomdömet.

Efter säsongen delar sedan domarbasen Dean Blandino in dem i olika nivåer och grupper. Grupperna är baserade på de olika rollerna som finns inom ett domarteam, medan hur väl man presterat under säsongen ligger till grund för indelningen i de olika nivåerna.

  • Nivå 1: Här hittar du toppskiktet, ”creme de la creme” av domarkåren.
  • Nivå 2: Här hittar du dem som presterat bra.
  • Nivå 3: Innehåller dem som hade ”ett lite sämre år”.

 

Om du som domare tillhör någon av de två första kategorierna kan du förvänta dig ett samtal från Blandino eftersom du då kvalat in för att få döma i slutspelet. Vad du däremot inte kan förvänta dig är att få döma med de kollegor som du under 21 veckor byggt upp ett samspel med. Det här systemet har självfallet fått utstå en hel del kritik eftersom matcherna i slutspelet döms utav ett domarteam som kanske aldrig har jobbat ihop tidigare. Det motsatta systemet, dvs att nominera hela domarteam till slutspelet, har dock provats tidigare och förhandlades bort av domarna själva när det senaste upplagan av kollektivavtalet togs i bruk. Anledningen till det här var att man ibland upplevde det som att en del sämre domare åkte snålskjuts på sina duktiga kollegor och således kunde få döma en Super Bowl utan att egentligen gjort sig förtjänta av det. Med dagens ”All-star” system är det trots allt det bästa domarna som vi får se på planen i slutspelet.

Hur fördelas då de utvalda domarna i slutspelet? I grund och botten fungerar det så att ju längre slutspelet lider. Desto bättre blir domarna. Super Bowl och konferensfinalerna döms av domare från Nivå 1. Divisionshelgen består av en blandad kompott av Nivå 1 och 2, medan Wild Card helgen bestod av de sämre domarna som äntrade slutspelet.

En rolig detalj är den att dem domare som tillhör Nivå 1, och som dömmer i helgen, är dem som sedermera är aktuella för Super Bowl. Det här innebär att det är just den här veckan alla domare hoppas på att Blandino ringer. Huvuddomaren i Super Bowl LI bör således, rent logiskt, heta Steratore, Morelli, Cheffers eller Corrente. Vem det slutligen blir vet bara Dean Blandino.

  1. Vän av matematik noterar säkerligen att 17 x 7 inte är lika med 124. Förutom de sju som är på planen finnas det även reserver för att täcka upp vid skador m.m.

Nyheter

To Top